Menu

Όροι Ενέργειας – Παίξε μπάλα & κέρδισε – Unilever Food Solutions

1]Αντικείμενο της προωθητικής ενέργειας: Η εταιρεία «ΕΛΑΪΣ-UNILEVER HELLAS A.E.» (στο εξής «Διοργανώτρια Εταιρεία») που εδρεύει στην Κηφισιά, Λεωφόρος Κύμης & Σενέκα 10, 14564 Αθήνα, καλούμενη ως «Διοργανώτρια Εταιρία», διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου (Internet) την παρούσα προωθητική ενέργεια με τίτλο “Παίξε μπάλα & Κέρδισε ”, εφεξής καλούμενη «ενέργεια».

 

 

2] Δικαίωμα Συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι επιχειρηματίες μαζικής εστίασης. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της διοργανώτριας εταιρείας συμπεριλαμβανομένων και τρίτων συνεργατών αυτών, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού και οι σύζυγοι.

 

3] Διάρκεια της ενέργειας: Ο Διαγωνισμός θα ξεκινήσει την Τρίτη 12/06/2018 (και ώρα 14:30) και θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 16/07/2018 (και ώρα 23:59).

 

 

 

 

 

4] Τρόπος Συμμετοχής: Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισκεφτούν τον ιστότοπο της Unilever Food Solutions https://www.unileverfoodsolutions.gr/ και στην ειδικά διαμορφωμένη σελίδα του διαγωνισμού μπορούν να βρούν αναλυτικά τον μηχανισμό λειτουργίας του. Συγκεκριμένα, ο συμμετέχων, με αγορές άνω των 200 ευρώ, από το ηλεκτρονικό κατάστημα του site (https://www.unileverfoodsolutions.gr/proionta.html), κερδίζει αυτόματα μια μπάλα ποδοσφαίρου. Προυπόθεση για την ολοκλήρωση της αγοράς είναι να έχει δώσει τα προσωπικά του στοιχεία στην ειδικά διαμορφωμένη φόρμα εγγραφής που βρίσκεται στο site της Unilever Food Solutions. Αφού ολοκληρώσει την διαδικασία αγοράς άνω των 200 ευρώ, μπαίνει αυτόματα σε κλήρωση για να κερδίσει μια τηλεόραση στο τέλος κάθε εβδομάδας και στο τέλος τους διαγωνισμού όλες οι συμμετοχές θα μπούν σε κλήρωση για  μια υπογραμμένη μπλούζα από γνωστό ποδοσφαιριστή.

 

Ο ίδιος συμμετέχων μπορεί να υποβάλλει περισσότερες από μία έγκυρες συμμετοχές στη διάρκεια του διαγωνισμού. Συγκεκριμένα,  αν κάποιος βάλει παραπάνω από μια φορά παραγγελία άνω των 200 ευρώ σε μια εβδομάδα θα λαμβάνονται όλες οι συμμετοχές του υπόψιν στην κλήρωση της εβδομάδας για να κερδίσει μια τηλεόραση καθώς επίσης και στην τελική κλήρωση για την υπογεγραμμένη μπλούζα. Δεν θα λαμβάνεται όμως υπόψιν για τις επομένες κληρώσεις που αφορούν τις τηλεοράσεις,  εκτός αν βάλει ξανά παραγγελία άνω των 200 ευρώ. Μόνο αν και εφόσον βάζει κάθε εβδομάδα παραγγελίες άνω των 200 ευρώ μπαίνει κάθε εβδομάδα σε κλήρωση για την τηλεόραση και όλες οι συμμετοχές του υπολογίζονται για την μεγάλη τελική κλήρωση για την υπογεγραμμένη μπλούζα.

 

 

 

Η κάθε εβδομάδα ορίζεται ως : Δευτέρα 00:00  π.μ με Κυριακή 23:59 μ.μ

 

 

 

Η διαδικασία συλλογής των έγκυρων συμμετοχών θα ολοκληρώνεται από την «ΕΛΑΪΣ-UNILEVER HELLAS A.E.» πριν την διενέργεια της ηλεκτρονικής κλήρωσης.

 

 

 

Για τη συμμετοχή στην Ενέργεια απαιτείται αγορά προϊόντος ή προϊόντων.

 

Κάθε συμμετέχων χρήστης θα μπορεί να επιλεγεί (αναδειχθεί Νικητής) παραπάνω από μια φορά κατά την διάρκεια όλου του Διαγωνισμού.

 

 

 

 

 

[5]  Συνολικά, καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού θα αναδειχθούν μέσω κλήρωσης πέντε (5) νικητές:

 

·         Τέσσερις (4) νικητές θα κερδίσουν μια τηλεόραση 49 ινστών

 

·         Ένας (1) νικητής θα κερδίσει μια υπογεγραμμένη μπλούζα από τον ποδοσφαιριστή Messi.

 

 

 

5α. Το δώρο της τηλεόρασης είναι συγκεκριμένα το μοντέλο LG-49UJ634V-49-Smart-4K-TV

 

5β. Το Δώρο είναι προσωπικό και οι νικητές του Διαγωνισμού δεν έχουν το δικαίωμα μεταβίβασής του ή ανταλλαγής του με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.

 

5γ. Η ποδοσφαιρική μπλούζα είναι υπογεγραμμένη από τον ποδοσφαιριστή Messi.

 

6]Οι πέντε (5) νικητές και οι πέντε (5) επιλαχόντες θα αναδειχθούν, μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης με τεχνικά μέσα που εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της «ΕΛΑΪΣ-UNILEVER HELLAS A.E.»

 

7] Αναλυτικά οι κλήρωσεις για τις τηλεοράσεις  θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 20/6, Τετάρτη 27/6, Τετάρτη 4/7 , Τετάρτη 11/7 και ώρα 14:00 και η κλήρωση για την υπογεγραμένη μπλούζα θα γίνει Πέμπτη 19/7 για την ενέργεια που διήρκησε από την Τρίτη 12/06 (και ώρα 16:00) μέχρι την Δευτέρα 16/07/2018 (και ώρα 23:59).

 

Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που έχουν λάβει μέρος από την αρχή έναρξης του διαγωνισμού ως και τη λήξη του.

 

Τα ονόματα των νικητών, μετά την επιβεβαίωση τους, δύναται να ανακοινωθούν στη σχετική σελίδα στο Facebook (https://www.facebook.com/UnileverFoodSolutionsGreece/) και στο ιστότοπο του Unilever Food Solutions https://www.unileverfoodsolutions.gr/ .

 

Ο νικητής θα ενημερωθεί μέσω email σε χρονικό διάστημα έως και δύο (2) εργάσιμων ημερών μετά την κλήρωση από την διοργανότρια εταιρία

 

Τα δώρα είναι απολύτως προσωπικά, δε μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα δώρα. Η μη εμφάνιση νικητή ή η άρνηση του δώρου και, η άκυρη ή η ακυρώσιμη συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγονται με την οριστική απώλεια του δικαιώματος διεκδίκησης του δώρου.

 

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε νικητής του Διαγωνισμού δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο του, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου, το οποίο γεννάται στον επόμενο κατά τη σειρά ανάδειξής του στο Διαγωνισμό συμμετέχοντα, ως ανωτέρω κ.ο.κ.

 

Δικαίωμα συμμετοχής για τα δώρα θα έχουν όλες οι έγκυρες συμμετοχές. Ως έγκυρη συμμετοχή θεωρείται αυτή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων του Διαγωνισμού, όπως αυτά περιγράφονται στους παρόντες Όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το συμμετέχοντα στα συστήματα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα του Διοργανωτή, από την ημερομηνία και ώρα Έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία και ώρα Λήξης του Διαγωνισμού και (δ) το υλικό που υπέβαλε ο Συμμετέχων δεν προσβάλλει το Νόμο, τα χρηστά ήθη ή δικαιώματα τρίτων.

 

Ο Διοργανωτής διατηρεί πάντως το δικαίωμα να ακυρώσει και μετά την ηλεκτρονική κλήρωση συμμετοχή, σε περίπτωση που ο λόγος της ακυρότητας ως ανωτέρω εντοπιστεί εκ των υστέρων.

 

8] Η Διοργανώτρια Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους της Ενέργειας, να ανακαλέσει, να παρατείνει ή να μειώσει τη διάρκεια της παρούσας προωθητικής ενέργειας, καθώς και να τροποποιήσει το Δώρο της, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την κρίση τους καθώς και να μεταβάλλουν τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να ματαιώσουν την προωθητική ενέργεια. Η Διοργανώτρια Εταιρία διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώσει συμμετοχές με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μη συμμετέχουν στην Ενέργεια, μεταξύ άλλων σε περίπτωση που τα μηνύματα τους προσβάλλουν την εικόνα τηε Διοργανώτριας ή τα κρατούν τα ήθη και έθιμα κ.λ.π. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Μετά την εκπνοή της διάρκειας της προωθητικής Ενέργειας κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιριάς παύει να υφίσταται, μη υπεχουσών οποιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων.

 

9] Ο νικητής θα ενημερωθεί μέσα από email από την Διοργανώτρια Εταιρία για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει για την παραλαβή του Δώρου. Ο νικητής θα πρέπει να στείλει τα στοιχεία που θα του ζητηθούν και να αποδεχτεί το Δώρο εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών. Αν δεν ανταποκριθεί στο χρονικό διάστημα που θα ορίζεται, τότε θα χάνει το δικαίωμα επί του Δώρου τους και θα ειδοποιηθεί αντίστοιχα ο επιλαχόντας, ο οποίος κατόπιν της ενημέρωσής του θα πρέπει να ανταποκριθεί στο ανάλογο χρονικό διάστημα των επτά (7) ημερών. Η ανάδειξη των νικητών θα γίνει ως αναγράφεται στην παράγραφο 6. Σε περίπτωση που ο νικητής αρνηθεί το Δώρο, αδρανήσει ή ακυρωθεί η συμμετοχή του, εντός του χρονικού ορίου που θα ορίζεται με την ενημέρωση του νικητή, τότε το Δώρο δίνεται στον πρώτο αναπληρωματικό ο οποίος αντίστοιχα έχει συγκεκριμένο χρονικό όριο να το αποδεχτεί.

 

10] Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας Εταιρίας

 

11] Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια εταιρία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της προωθητικής ενέργειας επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές της Ενέργειας. Περαιτέρω,η διοργανώτρια εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες ρητά αποδέχονται ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής του site και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της διοργανώτριας εταιρείας. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια εταιρία δεν ευθύνεται  για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στο site της Unilever Food Solutions με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της προωθητικής ενέργειας ή ακύρωσης κάποιων συμμετοχών λόγω μη καταχώρησης της συμμετοχής τους.

 

 

 

 

 

 

 

12]Με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό οι με οποιοδήποτε τρόπο συμμετέχοντες δηλώνουν ρητά και αποδέχονται ότι η ΕΛΑΙΣ-UNILEVER HELLAS A.E  έχει το δικαίωμα να εντάξει τα μη ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα τους σε Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων, είτε η ίδια ως υπεύθυνος επεξεργασίας είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσει για τη διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας κατ’ εντολή και για λογαριασμό της.  Τα ανωτέρω δεδομένα  συνίστανται στα ακόλουθα : όνομα, επώνυμο,αριθμός κινητού, email,νομική επωνυμία, αφμ, τύπος εταιρίας, τίτλος θέσης, οδός, αριθμός, πόλη, τ.κ, - και δεν θα κοινοποιηθούν σε άλλα εκτός των ανωτέρω, νομικά ή φυσικά πρόσωπα.  Ειδικότερα, στο πλαίσιο διενέργειας του Διαγωνισμού, συλλέγονται και αποθηκεύονται τα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν παράσχει οι συμμετέχοντες με τη συγκατάθεσή τους, προκειμένου να επικυρωθεί η συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό και να καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί τους, εφόσον είναι νικητές, για την αποστολή των δώρων τους.  

 

Πρόσβαση στα στοιχεία των συμμετεχόντων έχουν μόνο κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοι του ή εξωτερικοί συνεργάτες του Διοργανωτή που ενεργούν για λογαριασμό του παρέχοντάς υπηρεσίες πληροφορικής για την καταγραφή και αποθήκευση των στοιχείων των συμμετεχόντων ή/και αναλαμβάνουν για λογαριασμό του Διοργανωτή την οργάνωση και διενέργεια του Διαγωνισμού.

 

Η ΕΛΑΙΣ-UNILEVER HELLAS A.E. θα διατηρεί τα δεδομένα των συμμετεχόντων για όσο χρόνο  αυτοί προβαίνουν σε παραγγελίες μέσω του e-shop καθώς είναι απαραίτητα για την διεκπεραίωση των παραγγελιών

 

Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να ζητήσουν:

 

α. πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με το ποια δεδομένα τους  επεξεργάζεται ο Διοργανωτής, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες και τη διάρκεια της επεξεργασίας,

 

β. διόρθωση των προσωπικών τους δεδομένων εάν είναι ανακριβή ή ελλιπή,

 

γ. διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων ή μεταφορά τους σε τρίτο, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που θέτει το εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών,

 

δ. περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς,

 

ε. φορητότητα των δεδομένων που έχουν παράσχει, δηλαδή να λάβουν τα δεδομένα που έχουν παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο ή να ζητήσουν την αποστολή τους σε τρίτο που θα ορίσουν,

 

στ. να ανακαλέσουν οποιαδήποτε στιγμή τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. Στην περίπτωση που κάποιος συμμετέχων επιθυμεί να ανακαλέσει τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό πριν τη Λήξη του έχει τη δυνατότητα αποστέλλοντας ηλεκτρονικά μήνυμα στο (mail Εταιρίας Προώθησης). Σε αυτή την περίπτωση χάνει το δικαίωμά του στην κλήρωση.

 

Στην παραπάνω περίπτωση, θα διακοπεί η επεξεργασία των στοιχείων από το Διοργανωτή, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα κάθε επεξεργασίας μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής τους.

 

Επιπλέον διατηρούν όλα τα δικαιώματα που σχετίζονται με τη λήψη αυτοματοποιημένων αποφάσεων.

 

Εάν οι συμμετέχοντες έχουν οποιοδήποτε αίτημα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα τους ή εάν επιθυμούν να ασκήσουν κάποιο από τα ανωτέρω δικαιώματά τους, μπορούν να επικοινωνήσουν με την εταιρεία ΕΛΑΙΣ-UNILEVER HELLAS A.E., που εδρεύει στη Κηφισιά, οδός Λεωφόρος Κύμης & Σενέκα  αρ. 10, ΤΚ. 14564 , τηλ…

 

 Mετά την επεξεργασία των δεδομένων για τους σκοπούς του διαγωνισμού, αυτά θα καταστρέφονται.

 

Αναλυτική ενημέρωση για την Πολιτική της ΕΛΑΙΣ-UNILEVER HELLAS A.E.  σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων παρατίθεται στη διεύθυνση http://www.unileverprivacypolicy.com/el_GR/Policy.aspx

 

 

 

Ο Διοργανωτής δύναται να ζητήσει από τους νικητές τη συγκατάθεσή τους για  για την προβολή του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του, μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του διαδικτύου. Ιδιαίτερα η ΕΛΑΪΣ - UNILEVER Hellas A.E δύναται να ζητήσει τη συγκατάθεση από τους νικητές  να δημοσιεύσουν και να χρησιμοποιήσουν για διαφημιστικούς σκοπούς τους νικητές, φωτογραφίες αυτών, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή των επάθλων για διαφημιστικούς λόγους. Σε αυτές τις ενέργειες η διοργανώτρια εταιρεία θα μπορεί να προβεί μόνον κατόπιν ρητής συναίνεσης των νικητών.

 

 

 

 

 

13] Οι συμμετέχοντες στην προωθητική ενέργεια παρέχουν τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στη διοργανώτρα εταιρία για την προβολή του διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του Internet. Έτσι, η Διοργανώτρια εταιρία επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την παρούσα προωθητική ενέργεια για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς.

 

14] Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από την προωθητική ενέργεια που αποτελεί αντικείμενο του παρόντος αρμόδια δικαστήρια είναι τα δικαστήρια Αθηνών.

 

15] Οι όροι συμμετοχής θα βρίσκονται αναρτημένοι στον ιστότοπο της “Unilever Food Solutions Greece https://www.unileverfoodsolutions.gr.  Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος.

Αρχική
Προϊόντα
Αγαπημένα
Καλάθι
Μενού